Condiții de intrare în România din Regatul Unit: Actualizare