ULTIMA ACTUALIZARE DECEMBRIE 2022

Termenii

și condițiile noastre

Prezenții Termeni și condiții (denumiți, în prezentul document „T & C”) constituie condițiile pentru desfășurarea activității UAB „TransferGo Lituania”, cod de înregistrare al societății 304871705, cu sediu social în Str. Palangos nr. 4, Vilnius, Lituania (denumită, în prezentul document „subscrisa”), precum și condițiile și procedura privind furnizarea serviciilor de către societatea noastră prin intermediul www.transfergo.com și al aplicației mobile [TransferGo]. În plus, prin acești Termeni și condiții se stabilesc drepturi, atribuții și responsabilități pentru Consumator și Societate, în legătură cu aceste servicii.

Acești T&C se aplică în toate relațiile dintre Societate și Consumator, apărute din executarea serviciilor.

Licența subscrisei de instituție emitentă de monedă electronică a fost eliberată de Banca Lituaniei, autorizație cod LB000461, nr. licență 36, data 2018-07-10. Subscrisa își desfășoară activitatea sub supravegherea Băncii Lituaniei, cu sediul în Gedimino pr. 6, LT-01103, Vilnius, Lituania, nr. telefon +370 800 50 500. Puteți regăsi mai multe informații referitoare la Banca Lituaniei la adresa: https://www.lb.lt/en/. Date referitoare la subscrisa sunt colectate și păstrate în Registrul Persoanelor Juridice din Republica Lituania.

Suntem incluși în lista publică „Instituții monetare electronice”, deținând o licență emisă în Lituania pentru „activitate nelimitată” administrată de Banca Lituaniei, publicată pe site-ul oficial al Băncii Lituaniei. Lista poate fi găsită accesând link-ul: https://www.lb.lt/en/sfi-financial-market-participants?ff=1&market=1&business_form%5B%5D=32.

Orice referințe la „subscrisa”, „noi” sau „a/al/ai/ale subscrisei” va fi interpretată drept o referință la UAB „TransferGo Lituania”. Orice referință la „dvs.” sau „a/al/ai/ale Dvs.” va fi interpretată drept o referință la Dvs., clientul UAB „TransferGo Lituania”.

 1.  DEFINIȚII Pentru a ne asigura că există identitate de înțelegere în legătură cu principalii termeni folosiți în documentul de față, aceștia sunt definiți mai jos:„Cont” – contul de monedă electronică pe care Dvs. l-ați deschis, sau urmează să îl deschideți, la subscrisa, folosit pentru Transferuri„Extras de cont” – document furnizat de subscrisa, ce cuprinde informații referitoare la Transferurile executate într-un anumit interval de timp„Autentificare” – procedura care ne permite să verificăm identitatea sau valabilitatea utilizării unui anumit Instrument de Plată, inclusiv atestările de securitate personalizate„Comision” – taxă percepută pentru serviciile furnizate, în conformitate cu lista de prețuri și cu contractul concret de furnizare a serviciilor„Consumator, DVS.” – Dvs., în calitate de persoană fizică, acționând în interes propriu de natură economică, comercială sau profesională, în conformitate cu acești T&C

  Cont de Client“ – totalitatea informațiilor, tranzacțiilor și setărilor de profil ce formează profilul Dvs. personal în relația cu subscrisa, care vă permite să formulați ordine de transfer, să monitorizați tranzacțiile și să comunicați cu subscrisa

  Suport Durabil” – locul în care informațiile care vă sunt destinate exclusiv Dvs. sunt păstrate într-o modalitate care este accesibilă și nu alterează informațiile respective

  Monedă electronică (E-money)” – alternativă electronică la numerar; valoare monetară păstrată în formă electronică la primirea de fonduri, și folosită pentru efectuarea tranzacțiilor de Plată

  Fonduri” – bancnote și monede, monedă scripturală sau monedă electronică

  Părțile” – Dvs. și subscrisa

  Destinatar” – persoană fizică sau juridică ce reprezintă partea ce va primi fondurile în conformitate cu Ordinul de Transfer

  Plătitor” – persoană fizică sau juridică ce permite efectuarea unui Ordin de Transfer dintr-un cont de plată, sau, dacă nu există un cont de plată, persoană fizică sau juridică care transmite un Ordin de Transfer

  Instrument de plată” – dispozitiv personalizat/dispozitive personalizate și/sau set de proceduri aplicate, de exemplu, pentru inițierea unui Ordin de Transfer

  Transfer” – actul inițiat de plătitor sau în numele acestuia sau de către beneficiarul plății, sau plasarea/ transferul/retragerea de fonduri

  Atestări de Securitate Personalizate” – date personalizate utilizate în scopuri de autentificare pe care fie vi le transmite subscrisa, fie le creați Dvs., cu ajutorul mijloacelor furnizate de subscrisa

  Servicii” – servicii furnizate de subscrisa în conformitate cu acești T&C

  Autentificare Puternică de Client” – autentificare ce necesită două sau mai multe dintre următoarele elemente:

  1. clasificate drept cunoștințe (ceva ce știți numai Dvs.)
  2. posesie (ceva de care dispuneți numai Dvs.)
  3. inerență (ceva ce vă este specific numai Dvs.)

   

  T & C‘- prezenții Termeni și Condiții și anexele la aceștia, dacă există

  Ordin de transfer” – instrucțiune transmisă subscrisei de către un plătitor sau un beneficiar al plății, în sensul executării unui Transfer

  Identificator unic” – o combinație de litere, cifre și simboluri, care identifică în mod clar un alt utilizator al serviciului de plată — număr IBAN de la o altă bancă, de exemplu.

  Site Web” – site-ul web al subscrisei, disponibil la adresa: www.transfergo.com.

  Zi Lucrătoare” – o zi în care furnizăm servicii. Aceasta nu este o zi de sâmbătă, duminică sau o sărbătoare oficială, menționată prin actele normative ale Republicii Lituania sau din țara destinatarului sau plătitorului.

 2.  ÎNREGISTRARE ȘI DESCHIDEREA CONTULUI
  1. Aveți posibilitatea de a vă familiariza cu acești T&C înainte de a vi-i asuma. Aceștia sunt disponibili pe Site-ul nostru web, atât în limba engleză, cât și în limba lituaniană.
  2. După parcurgerea acestora, vi se va solicita să îi acceptați, prin selectarea căsuței corespunzătoare. Dacă nu doriți acest lucru, sau dacă săriți peste această etapă, nu veți putea finaliza procesul de înregistrare și nu veți putea utiliza Serviciile subscrisei.
  3. Înainte de a vă deschide Contul, trebuie să transmiteți în prealabil o cerere și să transmiteți toate documentele și informațiile pe care vi le solicităm.
  4. Pentru a vă putea identifica, vă vom solicita să transmiteți informații personale și/sau Documentație. Printre acestea se numără (însă fără a se limita la) numele, prenumele, CNP, un selfie în timp real, obiectivul și scopul pentru care deschideți un Cont, etc. Contractul nu poate fi încheiat fără transmiterea acestor informații. În cazul în care, în timpul înregistrării, ai furnizat numele și prenumele care nu corespund în niciun fel cu documentele de identitate pe care ni le-ai prezentat, ești de acord cu faptul că îți vom corecta automat detaliile în conformitate cu documentele de identitate.
  5. Vă revine responsabilitatea de a furniza informații corecte și reale în orice moment, precum și răspunderea pentru orice pierderi care ar putea apărea ca urmare a transmiterii unor date nevalabile.
  6. După ce ați transmis toate informațiile necesare, iar subscrisa v-a aprobat cererea, Contul va fi deschis și veți putea începe utilizarea Serviciilor noastre.
  7. Subscrisa are dreptul de a refuza să vă înregistreze și să vă deschidă Contul, fără nicio explicație. Cu toate acestea, nu vă vom da o explicație numai în situația în care avem „motive semnificative” în acest sens, pe care nu trebuie să le dezvăluim — sau pe care am putea fi împiedicați prin lege să le dezvăluim.
  8. Aveți dreptul să deschideți un Cont, cu excepția cazului în care subscrisa aprobă în mod expres deschiderea de Conturi suplimentare.
 3.  SERVICIILE SUBSCRISEI
  1. Subscrisa furnizează următoarele servicii:
   1. deschiderea unui Cont de monedă electronică, transfer de fonduri/bani, servicii bancare electronice
   2. remiterea de bani.
 4.  EMITEREA ȘI RĂSCUMPĂRAREA DE MONEDĂ ELECTRONICĂ
  1. Atunci când primește fonduri de la Dvs., subscrisa emite contravaloarea monedei electronice.
  2. Atunci când primește solicitarea Dvs., subscrisa răscumpără moneda Dvs. electronică la contravaloarea acesteia.
  3. În cazul în care acestea sunt diferite față de clauzele cuprinse în acești T&C, condițiile, perioada de timp și remunerația suplimentară pentru răscumpărarea monedei electronice vor face obiectul unui acord separat încheiat între Părți.
  4. Cât privește răscumpărarea monedei electronice, subscrisa poate percepe o remunerație suplimentară numai în următoarele cazuri:
   1. solicitați răscumpărarea monedei electronice înainte de expirarea acestor T&C
   2. denunțați aceste T&C înainte de termenul de expirare aferent
   3. solicitați răscumpărarea monedei electronice la mai mult de 1 (un) an după expirarea acestor T&C.
  5. Nu există condiții concrete pentru răscumpărarea monedei electronice, diferite de condițiile standard pentru Transferurile efectuate în Contul Dvs.
  6. Alegeți valoarea monezii electronice ce urmează a fi transferată sau răscumpărată.
  7. În cazul în care ne solicitați să răscumpărăm moneda Dvs. electronică înainte de expirarea acestor T&C, aveți dreptul să solicitați subscrisei să răscumpere parțial sau integral această valoare monetară.
  8. Puteți solicita răscumpărarea monedei Dvs. electronice prin generarea unui Ordin de Transfer pentru circulația fondurilor din Contul Dvs. către orice alt cont ales de Dvs. De asemenea, o puteți retrage din Cont prin alte metode posibile.
  9. Subscrisa are dreptul de a impune restricții la răscumpărarea monedei electronice, în cazul în care transferul este imposibil din „motive specifice” —de exemplu, subscrisa nu efectuează transferuri către țări sau entități ce fac obiectul sancțiunilor publicate de către Uniunea Europeană, Biroul de Supraveghere a Activelor Străine (OFAC) din SUA și de alte organizații relevante. Lista motivelor specifice, care include reglementări legislative aflate în vigoare în țara destinatarului și piedici de natură tehnică, nu este finită.
  10. În cazul în care nu vă putem rambursa din motive care nu se află sub controlul subscrisei, vă vom informa cu promptitudine. Ne veți comunica un alt cont în care să vă transmitem banii, sau orice informații suplimentare de care avem nevoie pentru finalizarea rambursării.
  11. Subscrisa va răscumpăra valoarea monetară integrală a monedei electronice, dacă solicitați acest lucru la expirarea și în termen de cel mult 1 (un) an de la expirarea acestor T&C.
  12. Moneda electronică păstrată în Cont nu reprezintă un depozit. Subscrisa nu plătește, sub nicio formă, niciun fel de dobândă la moneda electronică păstrată în Cont, și nu oferim niciun alt beneficiu asociat cu perioada de timp pentru care este păstrată moneda electronică.
 5.  AUTENTIFICARE PUTERNICĂ A CLIENTULUI
  1. Subscrisa aplică Autentificare Puternică a Clientului în momentul în care Dvs., în calitate de plătitor:
   1. accesați Contul Dvs. online sau prin utilizarea unui alt canal la distanță
   2. inițiați un Transfer electronic
   3. întreprindeți orice acțiune printr-un canal la distanță, care ar putea comporta un risc de fraudă sau alte abuzuri.
  2. Dvs. nu veți suporta nicio pierdere financiară în cazul în care subscrisa nu aplică Autentificare Puternică a Clientului, dacă nu ați avut un comportament fraudulos.
  3. Date de Autentificare Puternică a Clientului înseamnă:
   1. numele Dvs. de autentificare (numărul de telefon cu care vă înregistrați)
   2. parola Dvs.
   3. un cod special trimis pe telefonul Dvs. mobil, înainte de autentificarea în Cont și în momentul în care inițiați un Transfer. Subscrisa nu va executa Transferul, dacă nu introduceți codul special.
  4. După ce vă accesați Contul, puteți rămâne inactiv timp de cel mult 5 minute. După 5 minute, sesiunea se va încheia și vi se va solicita să vă autentificați din nou.
  5. În cazul în care introduceți date de autentificare greșite de 3 ori, subscrisa are dreptul să blocheze datele. Vă vom informa în prealabil. În cazul apariției acestei situații, va trebui să solicitați noi date de autentificare.
 6.  INFORMAȚII NECESARE ÎN ORDINE DE TRANSFER
  1. Vi se va solicita un Identificator Unic, pentru a putea iniția și executa Ordinul de Transfer în mod corespunzător.
  2. Transferul este considerat executat în mod corespunzător dacă este realizat în funcție de respectivul Identificator Unic.
  3. Subscrisa poate verifica dacă Identificatorul Unic este corect. În cazul în care acesta nu este corect, subscrisa poate refuza executarea Transferului și vă va informa — în calitate de Plătitor — în acest sens.
  4. Subscrisa poate solicita informații suplimentare (ex.: valoarea și moneda, numele și prenumele destinatarului, etc.) pentru executarea Transferului în mod adecvat.
  5. De asemenea, îți vom furniza suma estimată pe care o va primi Destinatarul („Suma de plată”) după conversia valutară și deducerea Taxei de tranzacție.
  6. Suma reală pe care o primește Destinatarul poate diferi de Suma de plată din cauza taxelor suplimentare aplicate de bănci sau de alți furnizori de servicii. Te rugăm să consulți secțiunea 14: „Alte comisioane, taxe și dobânzi”.
 7.  EXPRIMAREA ȘI RETRAGEREA CONSIMȚĂMÂNTULUI PENTRU INIȚIEREA UNUI ORDIN DE TRANSFER SAU EXECUTAREA UNUI TRANSFER
  1. Un Transfer este considerat autorizat numai dacă Dvs., în calitate de Plătitor, v-ați exprimat consimțământul în vederea executării acestuia, în prealabil.
  2. Vă puteți exprima consimțământul prin parcurgerea procedurilor de autentificare pe care vi le punem la dispoziție (ex.: parole, coduri etc).
  3. Consimțământul scris trebuie semnat în mod corespunzător.
  4. Vă puteți exprima consimțământul în alte formate, impuse de anumite servicii și/sau prevăzute în acorduri suplimentare între Părți.
  5. Vă puteți retrage consimțământul în sensul executării Transferului în orice moment înainte de primirea acestuia de către subscrisa. Este posibil ca subscrisa să nu poată anula un Transfer care a fost deja executat. De asemenea, vă puteți retrage consimțământul pentru executarea unei serii de Transferuri, caz în care toate Transferurile viitoare vor fi considerate lipsite de autorizație.
  6. În cazul în care un Transfer este inițiat de sau prin intermediul Destinatarului, Plătitorul nu poate revoca Ordinul de Transfer după transmiterea către Destinatar a consimțământului pentru executarea acestuia.
  7. În cazul în care Părțile convin în avans asupra unei anumite date pentru executarea unui Ordin de Transfer, data limită până la care puteți retrage Ordinul de Transfer este ziua de dinaintea termenului convenit — înainte de încheierea Zilei Lucrătoare.
  8. La expirarea acestor termene limită, Ordinul de Transfer poate fi revocat numai dacă Părțile —și în anumite situații, Destinatarul —își exprimă acordul în acest sens.
 8.  PRIMIREA UNUI ORDIN DE TRANSFER, REFUZUL DE EXECUTARE A ACESTUIA ȘI ALTE CERINȚE PRIVIND ORDINUL DE TRANSFER
  1. În măsura în care există suficiente fonduri în Contul Dvs., vom prelucra Ordinele Dvs. de Transfer „fără întârzieri nejustificate”. În cazul în care nu există fonduri suficiente, subscrisa nu va executa Ordinul de Transfer.
  2. Subscrisa consideră Ordinul de Transfer primit la momentul primirii acestuia. În cazul în care ziua respectivă nu este o Zi Lucrătoare, considerăm că acesta este primit în următoarea Zi Lucrătoare.
  3. Nu vom debita fonduri din Contul Dvs. înainte de primirea Ordinului de Transfer.
  4. Un Ordin de Transfer primit în afara programului de lucru într-o Zi Lucrătoare va fi considerat primit în următoarea Zi Lucrătoare.
  5. În cazul în care convenim executarea unui Ordin de Transfer într-o anumită zi, ziua respectivă va fi considerată data primirii. În cazul în care ziua convenită nu este o Zi Lucrătoare pentru subscrisa, următoarea Zi Lucrătoare va fi considerată data primirii.
  6. Ordinele de Transfer din sistemul subscrisei sunt executate imediat (în câteva minute, dacă Transferul nu este suspendat din motive prevăzute prin acte normative și prin aceste T&C), indiferent de programul de lucru al subscrisei.
  7. În cazul în care subscrisa refuză executarea Ordinului Dvs. de Transfer, vom oferi justificări și vom clarifica ce măsuri trebuie luate pentru rectificarea erorilor care au împiedicat Transferul—dacă acest lucru nu este imposibil sau nu contravine legii.
  8. Subscrisa poate refuza executarea sau acceptarea Ordinului Dvs. de Transfer, dacă dreptul Dvs. de gestionare a fondurilor este restricționat prin lege, sau dacă actele normative suspendă Transferuri, cu excepția situațiilor precum pct. 9 de mai jos.
  9. În situația în care prin lege nu se prevede aplicabilitatea măsurii de recuperare forțată la o anumită valoare a fondurilor în Contul Dvs., subscrisa se va asigura că aveți acces la aceste fonduri.
 9.  EXECUTAREA UNUI TRANSFER
  1. În situația în care dispuneți realizarea unui transfer în euro în interiorul UE, subscrisa se va asigura că valoarea respectivă este creditată în contul furnizorului de servicii de plată al Destinatarului înainte de încheierea următoarei Zile Lucrătoare, dacă nu se prevede altfel.
  2. În situația în care dispuneți realizarea unui transfer în euro în interiorul Republicii Lituania înainte de ora 12:00 a.m., subscrisa se va asigura că valoarea respectivă este creditată în contul furnizorului de servicii de plată al Destinatarului în aceeași Zi Lucrătoare. Valoarea respectivă a Transferurilor dispuse după ora 12:00 a.m., va fi creditată în contul furnizorului de servicii de plată al Destinatarului nu mai târziu de următoarea Zi Lucrătoare.
  3. În cazul în care Părțile convin ca un Ordin de Transfer să fie executat într-o anumită zi, subscrisa se va asigura că banii sunt creditați în contul furnizorului de servicii de plată al Destinatarului în aceeași zi, sau (dacă aceasta nu este o Zi Lucrătoare) în următoarea Zi Lucrătoare.
  4. În situația în care realizați transferuri în monede diferite de euro, în interiorul UE, subscrisa se va asigura că suma este creditată în contul furnizorului de servicii de plată al Destinatarului înainte de încheierea următoarei Zile Lucrătoare, însă nu mai târziu de patru Zile Lucrătoare după primirea Ordinului Dvs. de Transfer.
 10.  LIMITE PENTRU CHELTUIELI DE PLATĂ
  1. Limitele maxime de cheltuieli în legătură cu Transferurile sunt stabilite prin contracte concrete, semnate între Părți.
 11.  BLOCAREA CONTULUI DVS. ȘI/SAU A INSTRUMENTULUI DE PLATĂ
  1. Subscrisa poate bloca realizarea de Transferuri din Contul Dvs., sau refuza accesul Dvs. la Instrumentul de Plată, în următoarele cazuri:
   1. subscrisa suspectează că fondurile din Contul Dvs. ar putea fi folosite pentru comiterea unei infracțiuni, sau obținute dintr-o infracțiune
   2. nu vă respectați obligațiile cuprinse în aceste T&C
   3. legislația și reglementările ne impun acest lucru
   4. subscrisa consideră că este necesar sau oportun pentru protejarea Contului Dvs.
  2. Transferurile se realizează fie:
   1. cu încălcarea acestor T&C sau a cerințelor de securitate aferente Contului Dvs.
   2. suspicioase, neautorizate, sau frauduloase, sau
   3. sunt realizate când sunteți, sau se pare că veți intra în scurt timp, în insolvență sau în faliment.
  3. Subscrisa va încerca să vă comunice înainte de a realiza orice asemenea blocări sau suspendări sau, dacă nu putem, imediat după aceea. Subscrisa va încerca întotdeauna să clarifice motivele pentru care a întreprins aceste demersuri, dacă legislația sau reglementările nu interzic acest lucru, sau dacă prin aceasta, securitatea ar fi compromisă.
 12.  INFORMAȚIILE PE CARE LE PRIMIȚI ÎN LEGĂTURĂ CU PLĂȚILE
  1. Înainte de executarea Ordinului de Transfer, trebuie să vă informăm cu privire la limita de timp maximă posibilă pentru executarea Ordinului de Transfer, Comisioanele pe care trebuie să le plătiți și modul în care sunt distribuite aceste comisioane. Aceste informații sunt disponibile în Contul Dvs. de Client.
  2. Vă vom transmite extrase de Cont cu privire la Transferurile executate, care vor cuprinde:
   1. informații care vă permit identificarea fiecărui Transfer și detalii în legătură cu Destinatarul
   2. valoarea Transferului, în moneda prevăzută în ordin
   3. Comisioanele pentru fiecare Transfer și modalitatea de distribuire a acestor comisioane
   4. cursul de schimb, unde este cazul, și valoarea Transferului, după aplicarea respectivului curs de schimb
   5. data la care fondurile au fost debitate sau data la care subscrisa a primit Ordinul Dvs. de Transfer
   6. alte informații pe care le vom comunica, în conformitate cu actele normative în vigoare în Republica Lituania.
  3. Aceste detalii vă sunt comunicate personal, prin intermediul Contului Dvs. de Client.
  4. Subscrisa vă va informa, de asemenea, în legătură cu orice suspiciune de fraudă sau act de fraudă efectiv comis de alte persoane, sau orice fapt care amenință securitatea Contului Dvs., prin e-mail sau SMS (oricare dintre metode este cea mai sigură și mai practică la momentul respectiv.)
 13.  PREȚURI, COMISIOANE ȘI CURS DE SCHIMB
  1. Lista de Prețuri și aceste T&C prevăd taxele aplicabile pentru serviciile curente ale subscrisei. Pentru alte servicii non-standard, pot fi percepute taxe care nu sunt prevăzute prin prezentele T&C sau prin Lista de Prețuri — însă vă vom informa întotdeauna în prealabil în legătură cu aceste situații.
  2. Comisioanele și taxele pentru Servicii sunt exprimate în euro (dacă nu se specifică altfel), fără TVA.
  3. Dacă se aplică TVA sau orice altă taxă, acestea vor fi adăugate la cuantumul de plătit. După caz, vom specifica valoarea netă, cuantumul taxei și rata taxei.
  4. Dvs. veți achita un Comision pentru Serviciile furnizate.
  5. Orice speze datorate de Dvs. vor fi deduse din soldul Contului Dvs.
  6. În cazul în care soldul Contului nu acoperă Transferul și Comisioanele, subscrisa are dreptul de a refuza executarea Transferului.
  7. Vă vom comunica cursurile de schimb înainte de începerea Transferului.
  8. Schimbul valutar se bazează pe rata noastră de schimb la momentul conversiei. Aceasta este constant actualizată și publicată pe website-ul nostru. În momentul în care creezi un transfer cu o rată afișată, ești supus unei limite de 5% a ratei de conversie. Ne rezervăm dreptul de a anula transferul și de a returna fondurile în contul din care au provenit, dacă rata de schimb valutar se modifică cu 5% sau cu mai mult, în perioada pentru care îți garantăm rata.
  9. Nu ar trebui să folosești serviciile noastre pentru niciun fel de tranzacționare de valută. Dacă stabilim că folosești serviciile noastre în acest scop, vei încălca acești Termeni și Condiții și ne rezervăm dreptul de a anula transferurile tale și de a suspenda sau închide contul tău fără notificare și în orice moment, fără răspundere.
  10. Părțile convin că schimbul valutar de bază modificat se va aplica imediat. Vă vom comunica în acest sens în unul dintre formatele prevăzute prin aceste T&C.
  11. Vă vom transmite o Informare cu privire la Comisioanele aplicabile Contului Dvs. la începutul fiecărui an calendaristic, în mod gratuit. În cazul în care aceste T&C sunt reziliate, vă vom transmite o informare referitoare la toate Comisioanele, de la începutul anului calendaristic până la data la care aceste T&C sunt reziliate.
 14.  ALTE COMISIOANE, TAXE ȘI DOBÂNZI
  1. Dacă efectuezi o tranzacție care face TransferGo să devină responsabil pentru comisioane sau taxe, cum ar fi rambursarea sau alte comisioane, ești de acord să ne rambursezi toate aceste comisioane.
  2. Pentru a putea colecta plata de la tine, ne autorizezi să accesăm, să taxăm sau să debităm fonduri din oricare dintre instrumentele tale de plată.
  3. De exemplu, dacă nu există fonduri suficiente în contul tău bancar atunci când efectuezi tranzacția, este posibil să încercăm să îți debităm contul bancar sau să îți debităm ulterior cardul de credit
  4. TransferGo nu este responsabil pentru nicio taxă aplicată de banca Destinatarului pentru primirea de fonduri în contul bancar al Destinatarului.
  5. Ar trebui să contactezi direct banca Beneficiarului pentru detalii despre eventualele taxe pe care le-ar putea aplica tranzacției.
  6. TransferGo nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice comisioane sau taxe pe care le poți suporta prin utilizarea unui anumit instrument de plată pentru a finanța o tranzacție. Acestea pot include, dar nu se limitează la, comisioane neautorizate de descoperire de cont impuse de bănci dacă nu există fonduri suficiente în contul tău bancar sau comisioane de „avans în numerar” și dobânzi suplimentare care pot fi impuse de furnizorii de carduri de credit dacă tratează utilizarea Serviciului ca o tranzacție în numerar, mai degrabă decât o tranzacție de cumpărare.
  7. Nu vei avea nicio dobândă pentru perioada în care fondurile care urmează să fie remise sunt la Bancă, sau sunt în curs de remitere, sau pentru orice altă perioadă. TransferGo poate, în orice moment și la discreția noastră, să limiteze suma de transfer, fie pe bază de tranzacție, fie pe bază agregată.
  8. În unele ocazii, se pot aplica comisioane bancare intermediare. În astfel de cazuri TransferGo poate refuza acoperirea taxelor. TransferGo nu este responsabil pentru acoperirea comisioanelor impuse de banca beneficiarului.
 15.  COMUNICARE ÎNTRE PĂRȚI
  1. Toate comunicările, informările în legătură cu modificarea Prețurilor și Serviciilor, și alte informații comunicate între Părți vor fi în limba lituaniană, limba engleză, sau în altă limbă, convenită în mod explicit împreună cu Dvs.
  2. Subscrisa poate comunica:
   1. prin Contul Dvs. de Client
   2. prin e-mail
   3. prin telefon
   4. prin publicarea pe Site-ul nostru Web.
  3. Comunicarea între Părți va avea loc, în principal, prin Contul Dvs. de Client și prin e-mail. Orice informații pe care vi le comunicăm prin aceste canale sunt considerate transmise și aplicabile.
  4. E-mail-urile pot fi transmise către adresele publicate pe site-ul Dvs. web către adresele de e-mail folosite pentru înregistrare.
  5. În cazul în care ne contactați prin telefon, vom utiliza datele Dvs. pentru verificarea identității Dvs. Subscrisa poate fi contactată prin apel telefonic în intervalele orare specificate pe Site-ul nostru Web.
  6. De asemenea, Dvs. aveți dreptul să primiți aceste T&C, și informații în legătură cu acestea, în format scriptic sau pe orice alt Suport Durabil în care le putem furniza.
  7. În cazul în care doriți să ne contactați pentru orice probleme în legătură cu aceste T&C, vă rugăm să ne apelați la numărul +370 5 2140 450 (notă: se pot aplica tarife specifice rețelei telefonice), să ne contactați prin asistență în interiorul aplicației (in-app în original, în limba engleză) sau prin email la adresa [email protected].
 16.  MODIFICAREA COMISIOANELOR, T&C ȘI A CONDIȚIILOR DE FURNIZARE A SERVICIILOR
  1. Subscrisa poate modifica Onorariile, T&C și/sau Termenii de furnizare a Serviciilor. Vă vom prezenta aceste T&C revizuite personal, prin Contul Dvs. de Client și vă vom informa (prin e-mail sau SMS) cu cel puțin 60 de zile calendaristice înainte de modificarea acestora. Aveți opțiunea de a accepta sau de a refuza aceste modificări. În cazul în care nu sunteți de acord cu ele, trebuie să ne informați în scris sau prin e-mail la adresa [email protected].
  2. În situația în care nu ne parvine refuzul Dvs. în termen de 60 de zile calendaristice, noile T&C vă sunt aplicabile.
  3. În cazul în care nu sunteți de acord cu noile T&C, puteți rezilia T&C imediat, fără nicio taxă și în orice moment, după ce ați fost informat cu privire la modificări și înainte de intrarea acestora în vigoare. Sunteți ținut să îndepliniți orice obligații care iau naștere înainte de rezilierea acestor T&C.
 17.  SECURITATE ȘI MĂSURI CORECTIVE
  1. Vă revine responsabilitatea pentru siguranța dispozitivului folosit pentru autentificare. Vă rugăm să nu le lăsați nesupravegheate sau la îndemâna altor persoane.
  2. În momentul în care sesizați pierderea, furtul, sustragerea sau utilizarea frauduloasă a unui Instrument de Plată, veți informa imediat subscrisa (sau orice altă entitate desemnată de subscrisa) prin Contul Dvs. de Client și, în același timp, fie ne veți transmite un e-mail de pe adresa de e-mail înregistrată în sistemul nostru, fie ne veți contacta prin telefon. În acest moment, subscrisa poate lua măsuri suplimentare pentru a ne asigura că sunteți în realitate Dvs.
  3. În situația în care sesizați orice activitate suspicioasă în Contul Dvs. de Client, sau considerați că este posibil să se fi autentificat un terț în acesta, veți proceda astfel:
   1. ne veți comunica imediat acest lucru și veți solicita blocarea Contului Dvs. de Client și
   2. vă veți schimba parola.
  4. În situația în care contul Dvs. este utilizat pentru orice fel de comportament abuziv (ex: fraudă, infracțiune, acte de terorism sau alte infracțiuni), vi se va atrage răspunderea legală.
 18.  CE SE ÎNTÂMPLĂ CU PLĂȚILE NEAUTORIZATE?
  1. În cazul în care credeți că a fost realizat un Transfer care nu a fost autorizat sau a fost executat greșit, trebuie să ne anunțați în scris, în termen de 13 luni de la data debitării fondurilor. În caz contrar, se va considera că aceasta reprezintă confirmarea aprobării Transferului din partea Dvs.
  2. În cazul în care ne notificați în legătură cu pierderea, furtul, sustragerea sau utilizarea frauduloasă a unui Instrument de Plată, în conformitate cu cele descrise la pct. 17.2 de mai sus, nu veți suporta nicio consecință financiară ca urmare a utilizării necorespunzătoare a unui Instrument de Plată pierdut, furat, sau sustras (cu excepția cazului în care Dvs. sunteți partea care a comis frauda).
  3. Cât mai curând posibil după ce luăm la cunoștință faptul că nu ați autorizat un Transfer, vă vom returna valoarea Transferului respectiv —cel târziu la încheierea următoarei Zile Lucrătoare — și, după caz, vom reface soldul Contului Dvs. (dacă nu suspectăm o situație de fraudă). În cazul în care suspectăm existența unei fraude, vom informa Banca Lituaniei.
  4. Va trebui să achitați primii 50 euro din pierderile suferite ca urmare a:
   1. utilizarii unui Instrument de Plată pierdut sau furat
   2. sustragerii unui Instrument de Plată.
  5. Nu veți suporta nicio pierdere în cazul în care:
   1. nu ați observat că telefonul a fost pierdut, furat sau sustras înainte de efectuarea Transferului (cu excepția cazului în care ați acționat în mod fraudulos), sau
   2. Transferul neautorizat s-a efectuat din culpa Dvs.
  6. Veți suporta toate pierderile suferite prin acțiunile Dvs. frauduloase, sau dacă nu vă îndepliniți obligațiile de securitate (a se vedea secțiunea 16), cu intenție sau din neglijență gravă. În cazul în care suspectăm existența unei fraude, vom informa Banca Lituaniei.
  7. În situația în care subscrisa nu a solicitat Autentificarea Puternică a Clientului, veți suporta pierderile rezultate din Transferurile neautorizate numai dacă Dvs. acționați în mod fraudulos.
 19.  RĂSPUNDEREA SUBSCRISEI PENTRU TRANSFERURILE EXECUTATE CORECT
  1. În situația în care efectuăm un Transfer în funcție de Identificatorul Unic specificat de Dvs. prin Ordinul de Transfer, datele Destinatarului sunt considerate corecte. Subscrisa are dreptul (dar nu și obligația) de a verifica dacă Identificatorul Unic din Ordinul de Transfer corespunde numelui și prenumelui titularului contului. În cazul în care sesizăm o neconcordanță evidentă, putem refuza executarea Transferului.
  2. În cazul în care un Ordin de Transfer pe care l-ați inițiat corect este executat în mod incorect (sau nu este executat deloc), subscrisa (la solicitarea Dvs.) va încerca imediat să urmărească Transferul și vă va comunica rezultatele verificării, în mod gratuit. În momentul în care executăm un Ordin de Transfer în conformitate cu date incorecte furnizate de Dvs., subscrisa nu va purta responsabilitatea dacă Transferul este greșit sau incomplet. Vom încerca să recuperăm fondurile aferente Transferurilor incorecte, iar dacă nu putem, vă vom comunica toate informațiile relevante aflate la dispoziția subscrisei (în scris sau pe orice Suport Durabil), pentru ca Dvs. să puteți depune o cerere în justiție pentru recuperarea fondurilor.
  3. În cazul în care greșeala este a subscrisei și ne revine răspunderea pentru Transferurile greșite sau incomplete, vă vom rambursa fără întârzieri nejustificate și, după caz, vom reface soldul Contului debitat.
  4. De asemenea, vă vom rambursa orice cheltuieli achitate în legătură cu Transferurile greșite sau incomplete produse din culpa subscrisei.
  5. Subscrisa nu este responsabilă pentru pierderile indirecte suferite de Dvs. ca urmare a Transferurilor greșite sau incomplete. Subscrisei îi va fi atrasă răspunderea numai pentru pierderile directe suferite de Dvs.
  6. În cazul în care optați să utilizați Serviciile noastre pentru a achita bunuri și servicii ale terților, vă asumați toate riscurile aferente. Subscrisa nu are niciun control asupra calității, siguranței, legalității sau livrării bunurilor și serviciilor respective.
  7. Limitele răspunderii subscrisei nu se vor aplica, dacă legea interzice acest lucru.
 20.  RAMBURSAREA TRANSFERURILOR INIȚIATE DE CĂTRE BENEFICIARUL PLĂȚII
  1. Puteți recupera valoarea integrată a Transferurilor executate inițiate de sau prin intermediul Destinatarului, în următoarele situații:
   1. nu a fost specificată o sumă exactă în momentul autorizării Transferului și
   2. valoarea Transferului depășește suma ce poate fi pretinsă, în mod rezonabil, de la Dvs.

   Vă vom solicita să ne comunicați informații în legătură cu aceste condiții.

  2. Puteți solicita o astfel de rambursare în termen de 8 săptămâni de la data debitării.
  3. Subscrisa vă va rambursa valoarea integrală în termen de 10 Zile Lucrătoare de la primirea solicitării Dvs. de rambursare, sau vă vom explica de ce nu vă vom rambursa această sumă, specificând, în plus, procedura de contestare a refuzului subscrisei.
 21.  GREȘELI
  1. În cazul în care sesizați că fonduri care nu vă aparțin au fost creditate în Contul Dvs., trebuie să ne informați imediat.
  2. În cazul în care o sumă este creditată incorect în Contul Dvs., putem debita suma respectivă, fără acordul Dvs. disctinct. În cazul în care nu mai există în Contul Dvs. fonduri suficiente pentru acoperirea debitului respectiv, trebuie să ne rambursați în termen de 3 Zile Lucrătoare de la primirea solicitării subscrisei. În lipsa cooperării și a restituirii fondurilor, TransferGo va lua măsuri juridice și va întreprinde acțiuni de executare.
 22.  ACTIVITĂȚI INTERZISE
  1. Cu ocazia utilizării Serviciilor noastre, următoarele activități sunt interzise (fără ca această listă să fie exhaustivă):
   1. nerespectarea acestor T&C, a oricăror modificări la acestea și a actelor normative
   2. refuzul de a furniza informații sau de a lua alte măsuri solicitate în mod rezonabil de subscrisa
   3. executarea sau primirea unor transferuri de fonduri obținute ilegal de care aveți, sau ar trebui să aveți, cunoștință
   4. utilizarea Serviciilor subscrisei într-o modalitate care poate da naștere la pierderi, responsabilități sau alte consecințe legale negative sau prejudicierea reputației comerciale a subscrisei
   5. răspândirea de viruși informatici și întreprinderea altor demersuri care ar putea cauza defectarea sistemului subscrisei, deteriorarea sau distrugerea de informații și orice alte daune la sistemul, echipamentele sau informațiile subscrisei
   6. dezvăluirea parolei Dvs. și a altor măsuri de securitate Personalizate aferente Contului Dvs. de Client către orice persoană.
  2. Veți rambursa toate prejudiciile directe, amenzile și alte sancțiuni pecuniare cauzate subscrisei, în cazul în care încălcați sau nu respectați aceste condiții, inclusiv (dar fără a se limita la) cele menționate mai sus.
 23. SIGURANȚA BANILOR DUMNEAVOASTRĂ
  Colaborăm cu instituții de credit reglementate care păstrează fondurile clienților separat de fondurile noastre, în conformitate cu reglementările aplicabile. Este vorba despre siguranță. Deoarece siguranța fondurilor dumneavoastră este asigurată separat, dacă am intra în insolvență, după ce vor fi plătite toate costurile conexe unei eventuale insolvențe, dumneavoastră (și toți ceilalți clienți ai noștri) veți prim plata din conturile de siguranță deținute la instituția de credit reglementată. Acest proces ar fi gestionat de un administrator specializat în insolvență, nu de către noi. Pentru mai multe informații privind modul în care avem grijă de banii dumneavoastră, vă rugăm să vizitați: https://support.transfergo.com/hc/ro/articles/17126612670356
 24.  CONFIDENȚIALITATE
  1. Toate contractele încheiate între Dvs. și subscrisa, precum și toate informațiile și datele schimbate între Părți, sunt confidențiale. Acestea vor fi folosite numai în scopul acestor T&C și numai în măsura necesară în care sunt necesare în aceste scopuri.
  2. În cazul în care o autoritate de supraveghere și/sau de aplicare a legii solicită informații confidențiale, dezvăluirea acestora nu va fi interpretată drept o încălcare a condițiilor de mai sus.
 25.  PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
  1. Datele Dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de subscrisa în conformitate cu Politica noastră de confidențialitate, care este disponibilă pe Site-ul nostru Web. Vă rugăm să o citiți înainte de acceptarea condițiilor. Vi se va solicita să vă exprimați un consimțământ separat în legătură cu Politica noastră de confidențialitate.
 26.  DURATA CONTRACTULUI ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI
  1. Aceste T&C pot fi reziliate de comun acord între Părți..
  2. Puteți denunța aceste T&C în orice moment, cu notificarea subscrisei (în scris sau prin orice alt Suport Durabil) cu cel puțin 30 de zile în avans.
  3. Puteți denunța aceste T&C în mod gratuit, cu excepția cazului în care acestea au intrat în vigoare de mai puțin de 6 luni.
  4. Subscrisa poate denunța aceste T&C prin notificare către Dvs. cu 60 de zile în avans, în format scriptic sau pe orice alt Suport Durabil.
  5. De asemenea, putem denunța aceste T&C (cu 60 de zile în avans), dacă nu ați realizat niciun Transfer timp de 12 luni sau mai mult. În prealabil, vă vom contacta pentru a înțelege de ce vă trebuie un Cont deschis la subscrisa. Vom acționa în conformitate cu Hotărârea Directorului Departamentului de Supraveghere al Băncii Lituaniei nr. 241-229, din 18 decembrie 2017, pe tot parcursul acestei proceduri.
  6. Subscrisa poate denunța aceste T&C imediat, în cazul în care considerăm sau stabilim, în mod rezonabil, că Dvs.:
   1. încălcați orice legi sau reglementări aplicabile
   2. ați comunicat informații sau documentații false sau înșelătoare către subscrisa și/sau nu ați păstrat documentele și informațiile respective la zi
   3. utilizați Serviciile pentru realizarea sau primirea de Transferuri pentru activități interzise prin prezentele T&C, sau
   4. utilizați Serviciile în alt fel în scopuri rău-intenționate, ilegale sau imorale.
  7. La încetarea acestor T&C, vă vom transmite informații referitoare la toate Transferurile finalizate în perioada de aplicabilitate a acestor T&C, pentru o perioadă de până la 36 de luni înainte de data încetării..
  8. Orice obligații care iau naștere înainte de încetarea acestor T&C vor fi îndeplinite corespunzător.
 27.  LEGISLAȚIA APLICABILA ȘI SOLUȚIONAREA DISPUTELOR
  1. Aceste T&C au fost întocmite în conformitate cu legislația în vigoare în Republica Lituania.
  2. Neînțelegerile dintre Părți vor fi soluționate prin negocieri.
  3. În cazul în care acestea nu pot fi rezolvate astfel, puteți transmite o plângere către subscrisa prin poștă sau e-mail. Vă vom solicita să specificați numele și prenumele, datele de contact, cum ar fi numărul de telefon și adresa de e-mail, detaliile plângerii, copii ale documentelor care susțin plângerea, precum și modul în care vă doriți să soluționăm problema. În cazul în care doriți să transmiteți o plângere prin e-mail, vă rugăm să o trimiteți la adresa[email protected].
  4. După primirea plângerii Dvs., vă vom confirma primirea și vă vom comunica un termen limită de răspuns. Acesta diferă, în funcție de complexitatea plângerii Dvs., însă facem tot posibilul să vă răspundem cât mai repede și nu mai târziu de 15 Zile Lucrătoare. În situația în care considerăm că nu putem răspunde în termenul specificat mai sus, atunci vă vom comunica termenul estimat de răspuns, care va fi de cel mult 35 de Zile Lucrătoare.
  5. De asemenea, aveți dreptul să vă adresați Băncii Lituaniei pentru soluționarea unei dispute în conformitate cu următoarele condiții și proceduri:
   1. Înainte de a vă adresa Băncii Lituaniei, trebuie să vă adresați subscrisei, în conformitate cu procedura descrisă mai sus —și nu mai târziu de 3 luni de la data la care ați luat cunoștință de faptul că este posibil ca drepturile Dvs. să fi fost încălcate.
   2. În cazul în care nu sunteți mulțumit de răspunsul subscrisei, sau dacă nu îl primiți în termenele de 15 sau 35 de zile prevăzute mai sus, vă puteți adresa Băncii Lituaniei în termen de 1 an de la prima dată când ne-ați contactat. După expirarea termenului de un an, veți fi decăzut din dreptul de a vă adresa Băncii Lituaniei pentru soluționarea disputei.
   3. Vă puteți adresa Băncii Lituaniei în legătură cu o dispută cu subscrisa:
    • prin instrumentul electronic de soluționare a disputelor „E-Government Gateway”
    • prin completarea Formularului de Cerere pentru Clienți, disponibil pe site-ul web al Băncii Lituaniei și prin transmiterea acestuia către Serviciul de Supraveghere al Băncii Lituaniei la adresa Žalgirio g. 90, LT-09303, Vilnius, Lituania, sau prin e-mail la adresa [email protected]
    • prin redactarea unei cereri în formă liberă și transmiterea acesteia către Serviciul de Supraveghere al Băncii Lituaniei la adresa Žalgirio g. 90, LT-09303, Vilnius, Republica Lituania, sau prin e-mail la adresa [email protected].
   4. Puteți afla mai multe informații cu privire la procedurile de soluționare a disputelor pe site-ul web al Băncii Lituaniei la adresa: https://www.lb.lt/en/dbc-settle-a-dispute-with-a-financial-service-provider.
   5. În cazul în care considerați că subscrisa a încălcat legislația ce reglementează piața financiară, aveți dreptul de a depune o reclamație la Banca Lituaniei.
   6. Reclamația Dvs. adresată Băncii Lituaniei poate fi transmisă:
    • în scris la adresa:Totorių g. 4, LT-01121, Vilnius, Republica Lituania sau Žalgirio g. 90, LT-09303, Vilnius, Republica Lituania
    • prin e-mail: [email protected] sau [email protected];
    • prin fax: (85) 268 0038;
    • completând un link electronic în secțiunea desemnată a site-ului web al Băncii Lituaniei
    • prin orice alte mijloace prevăzute de Banca Lituaniei.
 28.  DISPOZIȚII FINALE
  1. Aceste T&C vor intra în vigoare după aprobarea, de către subscrisa, a cererii Dvs. și după înregistrarea Dvs. Acestea vor rămâne în vigoare pe perioadă nedeterminată, dacă nu este încheiat un acord separat cu Dvs.
  2. Puteți denunța aceste T&C în termen de 14 zile de la încheierea acestora, în mod gratuit. Acest demers poate fi efectuat fie în scris, fie prin Contul Dvs. de Client.
  3. Niciuna dintre părți nu va purta răspunderea pentru nicio pierdere economică, întârziere sau nerespectarea unei părți din aceste T&C, în măsura în care pierderea, întârzierea sau nerespectarea respectivă este consecința unui/unei incendiu, inundații, explozii, accident, război, greve, embargou, cereri guvernamentale, autorități civile și militare, dezastru natural, mișcări civile, indisponibilității serviciului public de internet, act de hacking sau atacuri DoS, imposibilității procurării de materii prime sau forță de muncă, rezilierii unor contracte vitale de către terți, acțiunii altor părți sau din orice altă cauză ce depășește controlul rezonabil al părții în cauză. În cazul în care evenimentele de forță majoră durează mai mult de 3 luni, oricare dintre părți are dreptul de a denunța prezentele T&C imediat, prin transmiterea unei notificări scrise.
  4. Subscrisa nu poartă nicio responsabilitate pentru nerespectarea obligațiilor care ne revin în conformitate cu prezentele T&C, apărută în legătură cu situația de urgență și/sau carantina declarată de organismele guvernamentale.